Expositie in revalidatiecentrum Basalt

Als leden willen meedoen aan deze expositie: graag vóór 14 juni aanmelden bij de ophangcommissie (zie afzonderlijke mail aan de leden van 27 mei 2021) onder vermelding van het aantal schilderijen dat je wilt leveren (maximaal 3 per persoon).

Zodra het atelier weer open gaat ligt er een  intekenlijst, waar jouw naam en de titel van je werk ingevuld kunnen worden. De einddatum van intekenen op die lijst en het inleveren van je schilderwerk is woensdag 14 juli.